ו. ניכוס מטאפורת הלידה

מנדס-פלור מזכירה רעיון נוסף הקשור למקור הפער בין אימהות ליצירתיות , והוא נטייתם של אמנים-גברים לנכס את מטאפורת הלידה ליצירתם הם ( אולי מתוך קנאה , ( ולהגביל בכך את הנשים להולדת פרי בטן של ממש ולגידולו בעולם המציאות . רעיון זה של האימהות האמנותית נפוץ גם בעולם הספרות . כך , למשל , טוענת איליין שוואלטר במאמרה "ביקורת פמיניסטית בשממה" , ( "Feminist Criticism in the Wilderness" ) משנת , 1981 העוסק בביקורת הספרות הפמיניסטית : "מטאפורות של 'אימהות ספרותית' רווחו במאות 18-ה וה , 19- והן ביקשו להקביל בין תהליך היצירה הספרותית לבין תהליכי עיבור , צירים ולידה , ולאו דווקא הפריה" ( שוואלטר , . ( 254 : 2006 משום כך , סוברת מנדס-פלור , פמיניסטיות רבות בחרו למשוך ידן משימוש ברעיון זה , שנוכס על ידי הגברים . בין אם היו אלו הסיבות שנזכרו לעיל , או אחרות , בשנות השבעים התרבות הפטריארכלית עדיין מנעה מנושא האימהות להגיע למרכז הזירה הציבורית , ולזכות בטיפול גם בשדה האמנות הפמיניסטית בארצות-הברית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד