ב. קיבעון המסורת הפטריארכלית בתרבות המערב

בתולדות האמנות המערבית עד לעת המודרנית , רוב עבודות האמנות בנושא אםילד קשורות לטריטוריה הפטריארכלית-גברית : הן נוצרו בידי גברים , ורובן נעשו במסגרת האמונה הנוצרית ועסקו בדימוי המדונה הקדושה וישו הילד , או שנעשו בהשראתו ( כנען-קדר , . ( 36-26 : 1998 סימון דה-בובואר נדרשה לבעייתיות זו בספרה המץ השני , njnpi כי שורשיה נעוצים בהתמודדות עם דימוי האישה-האם . להבהרת הסוגיה היא מציעה להתבונן בדמותה של הבתולה , אמו של ישו : "האישה מטילה מורא בשל היותה אם ; בשל האימהות יש לשנות אותה ולשעבד אותה . ערך בתוליה של מריה הוא בראש ובראשונה על דרך השלילה : זו שבאמצעותה הבשר נגאל - היא איננה בשר ודם ; לא נגעו בה ולא ניכסו אותה . [ ... ] מריה לא הזדהמה בטומאה הכרוכה במיניות" ( דה-בובואר , . ( 243 : 2001 בתוליה של מריה , טוענת דה-בובואר , מרוממים את החלק שהוא האישה-האם שבה , אולם היא תוכל לזכות בתהילה רק לאחר שתכרע ברך מול בנה , תהיה לשפחת האל , ותקבל מרצונה את נחיתותה , כפי שהוסיפה וכתבה דה-בובואר : "הניצחון הגברי המושלם הוא זה המתממש בפולחן הבתולה : טיהורה של האישה באמצעות השלמת תבוסתה" ( דה-בובואר , . (...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד