ג. התייחסויות תיאורטיות

היצירה המסמך שלאחר לידה הינה מורכבת ומטפלת בנושאים רבים . כפי שצוין , האמנית עצמה מציעה פרשנויות רבות לעבודת האמנות , הן בגוף היצירה והן בטקסטים הנלווים אליה , ואלו מהווים שער גישה לגוף ידע עשיר . אפשר למצוא בעבודתה של קלי הקשרים תיאורטיים לפמיניזם הצרפתי ולפמיניזם המרקסיסטי . בנוסף לכך , ועל אף שהקשר זה אינו מופיע על פי רוב בביקורת ובניתוח של הספרות המחקרית , יצוין כאן שעבודתה מקיימת קשרים הדוקים עם הפמיניזם הרדיקלי האמריקני , כפי שנראה להלן . בחלק זה ינותחו חטיבות היצירה מזווית פרשנית ועיונית , תוך אזכור קטעים נבחרים מההגות הפמיניסטית והכללית המגיבים לנושאי היצירה או מרחיבים אותם . חטיבה ראשונה - אוכל וגמילה חטיבה זו מתעדת את תהליך ההזנה של התינוק בששת החודשים הראשונים לחייו . האם עוקבת בדריכות אחר תהליך ההנקה והגמילה מההנקה , ומבקשת לראות בכל עת אם הפרשותיו של התינוק "תקינות . " התהליך מלווה בחרדות ורגשות עזים . קלי מבקשת לחדד את חוסר ההתאמה בין רגשותיה הפרטיים של האם ובין הציפיות החברתיות מתפקודה . האם אינה חופשייה לחוש לבטים באשר לדרכי הטיפול בילד , מפני שהיא נתונה לציפיות חברתיות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד