ב. תכנים - תיאור היצירה

חלק ניכר מהתיאור המילולי שיובא להלן , מבוסס על טקסטים שכתבה האמנית ושהם חלק מהיצירה . כעבודה המושפעת מזרם האמנות הקונספטואלית , הטקסטים והאובייקטים של המסמך שלאחר לידה מסבירים , מפרשים ומציגים את עצמם . לכן , גם בניסיון לתאר את היצירה מעמדה חיצונית , נעשה שימוש בחומרים שהם חלק מהעבודה עצמה . מבוא בחלק הפותח של התערוכה , , "introduction" מוצגת שורה של ארבע גופיות תינוק . על כל גופייה מצויר חלק משיטוט , ובהדרגה , מגופייה לגופייה , נשלם מבנה הדיאגרמה של לאקאן על האינטר-סובייקטיביות . ארבע הגופיות , האובייקטים הראשונים שיצרה קלי בפרויקט זה , מסמנות את התפתחות יחסי האם-ילה כאשר החיבור החזק של האם אל אובייקטים אלה מתווך על ידי תיאוריה פרשנית ( שפלןקצב , . ( 178 : 2008 חטיבה ראשונה בפתח החלק הפותח מוצג גרף חילוף חומרים ( תמונה . ( 40 בגרף מובאים , לאורך ציר הזמן של 12 חודשי החיים הראשונים של התינוק , ערכי משקל גוף , הפעילות השרירית , חילוף החומרים , איבוד נוזלים וצריכת קלוריות . לאחר מכן , מופיע הטקסט תחת הכותרת "תיעוד , " שבו מסבירה קלי את מטרותיה וכיצד בנתה את הפריטים שבחטיבה . על מנת להמחי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד