ד. ארגון השדה האמנותי

האמניות הפמיניסטיות ביקשו ואף הצליחו לחולל שינויים במבנה ובדרך הפעולה של שרה האמנות , כפי שמגדירו הסוציולוג הצרפתי פייר בוררייה . ( Bourdieu ) שינוי זה פירושו ארגון שונה של העולם האמנותי ומערך הכוחות המפעילים אותו ; שינוי המודעות המסחרית ודרכי הביקורת האמנותית , ניסוח מחודש של דרכי הפעולה , התצוגה והיצירה . במקרה של האמניות הפמיניסטיות נוצר גם קשר ייחודי , הדוק ורב השפעה , בין לימוד עיוני ויצירה . השפעות אלה חלו הן בשדה האמנות הכללי ההגמוני והגברי ברובו , והשפיעו מתוך כך גם על קבוצות מיעוטים אחרות , והן בשדה שיצרו האמניות שהתייחד בדרכי פעולה משלו . הפמיניזם בתחום האמנות העלה אל התודעה שורה של נשים אמניות . עד לאותה תקופה נשים מעטות זכו להכרה ממסדית ולחשיפה בתערוכות , הואיל ועולם האמנות היה נתון לשליטה כמעט מוחלטת של עסקנים ויוצרים גברים . הפמיניזם האקטיביסטי החדיר אל הקאנון האמנותי נשים אמניות שפעלו באותה תקופה ואף בעבר , אשר בלעדיו היו נידונות לשכחה מוחלטת . כמו כן עלתה לדיון השאלה מדוע יצירות כה רבות הושכחו במכוון וזכו ליחס של ביטול רק משום שיוצרותיהן היו נשים . דוגמה בולטת לשיח זה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד