א. הגל השני של הפמיניזם

הגל השני של הפמיניזם החל בארצות-הברית באמצע שנות השישים של המאה הקודמת . את ראשיתו נהוג לציין בהולדת התנועה לשחרור האישה : The Women ' s . Liberation Movement בחצי הראשון של המאה העשרים , לאחר שהושגו מטרותיו של הגל הראשון של הפמיניזם , הורגשה ירידה ניכרת בפעילות הפמיניסטית . תקופה זו אופיינה בדריכה במקום ואף בנסיגה במעמדן של נשים בחברה . אף שגם בשנים קשות אלו היו נשים וארגונים פמיניסטיים שהמשיכו את פעילותם והגיעו להישגים פוליטיים , שינוי מהותי ניכר רק בשנות השישים כתוצאה של שני העשורים שקדמו להן . בשנות הארבעים , בתקופת מלחמת העולם השנייה , יצאו נשים רבות לעבוד תמורת שכר מחוץ לביתן , חלקן לראשונה בחייהן . - למעשה , הנשים ברחבי אירופה ובארצות הברית השתלבו בניהול חיי העורף בכל המישורים - הייצור החקלאי , התעשייתי והצבאי - בשעה שהגברים היו מגויסים למלחמה . עם תום המלחמה נתבקשו הנשים לחזור למקומן "הטבעי" בבית , משום שהגברים חזרו מהחזית ותבעו את משרותיהם חזרה . תקציבים שהופנו להקמת מעונות יום ולגני ילדים לאימהות העובדות בתקופת המלחמה בוטלו , ופגעו ביכולתן של נשים להמשיך לעבוד מחוץ לבית . בשנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד