מבנה הספר

הספר מתאר את חשיבותה של התקופה ההיסטורית של הגל השני , ומקדיש גם התייחסות לגל השלישי ולמצב הפמיניזם בעת העכשווית , עם דגש על שדה האמנות הישראלי . הבסיס המתודולוגי שעליו בנוי הספר הוא שילוב של דיון אמנותי בתחומי ההיסטוריה של האמנות וביקורת האמנות , ושל דיון מתחומי החשיבה האינטלקטואלית , שעניינו תהליכים חברתיים פוליטיים ואקדמיים . מחד גיסא , אמנות משקפת ומעידה על מציאות חברתית , ומאידך גיסא , חשיבה אינטלקטואלית או פוליטית וניתוח ביקורתי משפיעים באופן עמוק על עשייה אמנותית . משום הקשר הגורדי ביניהם , ויכולתם לשרטט יחד תמונת מציאות מלאה ועשירה , שולבו שני תחומים אלו יחד בדיון . בחלק הראשון יובאו הרקע ההיסטורי והמהלכים החברתיים שהובילו להתפתחות הגל השני של הפמיניזם , הפמיניזם הרדיקלי וזרם האמנות הפמיניסטית . בהמשך , ייבחנו הזרמים , הטכניקות והגישות שהתפתחו באמנות הפמיניסטית של הדור הראשון בארצות-הברית . תוצג האידיאולוגיה הפמיניסטית שהנחתה את האמניות וייבחנו עקרונות העשייה האופייניים לכל ערוץ ביטוי אמנותי . בהמשך ייבדק עומק התמורה שביקשו האמניות לחולל ואת השיח הביקורתי סביב עשייתן , בשנות הש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד