תוכו העניינים

פתיהה השערוריה שזעזעה את אמות הספים 10 מבנה הספר 16 חלק ראשון אמנות בנות הדור הראשון 1 מבט היסטורי : הולדת האמנות הפמיניסטית ו 2 א . הגל השני של הפמיניזם 21 ב . הפמיניזם הרדיקלי בארצות-הברית 23 ג . ייצוגי הגוף והמבט באמנות הפמיניסטית 25 ד . ארגון השדה האמנותי 2 9 2 מבט קלידוסקופי : ריבוי זרמים באמנות הפמיניסטית 32 א . המיצג הפמיניסטי 35 ב . ייצוגי הגוף הנשי 42 ג . אמנות הכיס _ , אמנות וידיאו 58 ה . אמנות האלות הגדולות 64 ו . אמנות הדגם והעיטור 73 ז . אמנות שיתופית קהילתית 80 .... אמנות מרואה 90 ט . אמנות לסבית ו 10 3 מבט ביקורתי : עמדות וביקורות כלפי האמנות הפמיניסטית 108 א . מקטרגים 108 ב . מסנגרים " 4 ג . ביקורת מאוחרת 116 חלק שני מקרה בוחן 1 "המסמך שלאחר לידה : " אמנית יוצאת מן הכלל המצביעה על הכלל 123 א . מתודיקה - מבנה היצירה ושיטת העבודה 125 ב . תכנים - תיאור היצירה 127 ג . התייחסויות תיאורטיות 134 2 אימהות והשיח הפמיניסטי : רצף של עיסוק תיאורטי 45 י א . שלילה 145 ב . העצמה 147 ג . פירוק והרכבה 150 3 היעדר דימוי האם באמנות הפמיניסטית של הדור הראשון E r .... האימהות כאובייקט 54 י ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד