רשימת המאמרים שנדפסו בשני הכרכים

[ לפי סדר האלף בית ] אוסף משלים וסיפורים ממחבר עברי ספרדי [ א [ 396-389 - תרביץ , כרך כז ( תשי"ח . ( 1957 / הדראמה העברית במה השבע עשרה 1 ב [ 138-125 - מאזנים ( ירחון , ( כרך ד ( תרצ-ח 635-624 , ( 1938 / היכן נולד יהודה הלוי ? [ א [ 249-247 - תרביץ , כרך י ( תרצ-טו 939 ו 239-237 , ( ' המץ חוגג , ' מחזה עברי קדום על ברכת יצחק [ ב [ 160-139 - ספר דב סדן ( ירושלים תשל"ז 345-326 , ( 1977 / השלמות ל-חיי יהודה הלוי" [ א [ 341-319 - ( תשל"ט , ( 1979 / מתפרסם כאן לראשונה חיי יהודה הלוי [ א [ 318-250 - תרביץ , כרך ט ( תרצ"ח 305-284 ; 240-219 ; 54-35 , ( 1938 / יהודה אלחריזי המשורר והמספר [ א [ 368-353 - מאזנים , כרך יא ( ת"ש 115-101 , ( 1950 / יהוסף הנגיד , טראגדיה של מדינאי יהודי [ א [ 246-234 - מאזנים , כרך ח ( תרצ"ט 58-48 , ( 1938 / יניי הפייטן , שירתו והשקפת עולמו [ א [ 65-41 - קשת , כרך ו , חוברת ג ( תשכ"ד 66-45 , ( 1964 / יצחק אבן-כ'לפון [ א [ 135-106 - תרביץ , כרך ז ( תרצ"ו 318-291 , ( 1936 ; יצחק בךמר שאול , המשורר מלוסינה [ א [ 148-136 - ספר ש . אסף ( ירושלים תשי"ג 514-496 , ( 1953 / י...  אל הספר
מוסד ביאליק