שמות אנשים בכתב לועזי

השמות המסומנים בכוכב (*) רשומים גם במפתח הכללי G . Bedarida ( = Eliezer ben David ) Vol . H 59 J . Bergmann 410 H . Bergstrasser 34 * A . Berliner Vol . U 24 75 85 86 106 153 196 Bernart de Ventadour 403 Bernart Sicart de Marvejols 403 C . Bemheimer Vol . II 75 97 A . Berry 401 403 H . V . Besso Vol . n 126 145 R . Bezzola 98 E . Birnbaum Vol . II 44 S . Birnbaum 22 R . Blachere 92 124 L . Blau Vol . H 4457 89 106 197 264 D . Blondheim 438 B . Blumenkranz Vol . 1131 37 Bofilh 403 423 438 * M . Bolaffi Vol . H 291 W . Bousset 16 H . Brewer 32 C . Brockelmann 104109 * H . Brody 106 233 251 252 262 263 270 286 304 306 308 323 326 327 328 386  אל הספר
מוסד ביאליק