מפתח כללי

השמות המסומנים בכוכב (•) רשומים גם בחלק הלועזי של מפתה זה [ א ] אבו,- ראה כמו כן : בו אבו אהרן בךשמואל מבגדאד ב 25 אבו אלוליד חסדאי 141 אבו אלפתוח 161 אבו אסחאק 338 אבו אסחאק מאלבירה 246 244-239 ' אבו זיד' 369 365 357 356 355 אבו מנאר 160 אבו מנצור , ראה : שמואל בן חנניה הנגיד אבו נואס 102 אבו נור הלאל אבן לןרה ( מלך רונדה ) 181 177 173 172-171 אבו נצר ( מל ך נייבלה ) 174 אבו נצר בן אלישע מאלכסנדריה 306 אבודיינטי , משה גדעון ב 134 אבודרהם , משפחה' ב 257 ב 260 אבוהב , יצחק ב 132 ב 134 ב 137 ב 151 ב 153 אבוהב , יצחק בן מתתיה ב 52 אבוהב , שמואל ב 47 ב 50 ב 56 ב 66 ב 120 ב 63 ו אבולעאפיה , טדרוס 105-104 101 99 411 406-405 400 385 384 381 376 438 436 435 429 424 אבולרביע ( שר אוצר יהודי ) 138-137 אבולרביע , ראה כמו כן : סלימן בן יוסף ; אבךגבאי , שלמה אבולרביע בן ברוך ( משורר ) 139  אל הספר
מוסד ביאליק