התחלות השירים והפיוטים

רשימת השירים והפיוטים שהובאו בספר השירים שהודפסו בספר במלואם סומנו ברשימה זו בכוכב (•) אבוא ברוב חסדך ( יחיאל בר אברהם ) ב 34 אדון דין אם ידוקדק ( זבדיה ) ב 17 אדון מגיד ( אמיתי ) ב 12 ב 13 ב 14 ב 5 ו אדון עולם ב 64 אדני חננו ( יחיאל בר אברהם ) ב 35 אדרשה חסדך ( אברהם אבךעזרא ) ב 232 אהבתיך אהבת כלולות ( אמיתי ) ב 13 אהלי בת נשיא מדין ( שמואל הנגיד ) 206 אודות פלאותיך ( יחיאל בר אברהם ) ב 34 ב 37 ב 38 אוהבי ימים על גב ארץ ( שמואל הנגיד ) 213 אומנית אומנית ( יחיאל בר אברהם ) ב 33 ב 34 אומץ דר חזקים ( שלמה הבבלי ) ב 23 אומץ תוסיף ( יחיאל בר אברהם ) ב 34 אומרה לאל סלעי ( שלמה הבבלי ) ב 22 אור ישע מאושרים ( שלמה הבבלי ) ב 22 ב 24 אז בהיות כלה במגורת מצוקים ( יצחק בולוי ) [ ראה ע . פליישר בספר שירמן , עמי 144 [ 309 אז ישיר ינון ( יצחק בר לוי ) ) 144 א ) אזכיר נסי ( אמיתי ) ב 14 אזכרה אלהים ואהמיה ( אמיתי ) ב 12 אזנו יצורי אלי ( משה בן יוסף ) ב 33 אחד חשק ( אמיתי ) ב 13 אחשבה לדעת ( שלמה הבבלי ) ב 22 אטורות נטורות ( יחיאל בר אברהם ) ב 34  אל הספר
מוסד ביאליק