כתבי־היד

ירושלים בית הספרים הלאומי וה אוניברסיטאי Heb . 80 2029 ב 160 Heb . 8 ° 3043 ב 81 ספריית שוקן 107 100 93 90 37 256 218 131 126 274 270 263 257 288 279 277 275 308 289 67 ב 72-71 ח . שירמן 1 ב 61-60 ב 164 2 ב 230 אוקספורד הספרייה הבודליאנית 1057 ב 35 1058 ב 34 ב 35 1182 ב 215 1194 ב 183—176 333 255 1970 261 258 255 1971 248-247 134 1974 833 2080 733 2579 ב 2363 220 238 396-389 2765 107 2776 / 3 2876 דף 333 31 333 2895 Ms . Heb . d . 74 דף 329 41 ספריית ב . רות ( לשעבר באוקספורד ) 105 ב 80-79 119 ב 82 אמסטרדם ספריית 'עץ חיים' 47 A 29 ב 62 ב 217 47 B 7 ב 62 ב 217 47 B 114 ב 215 47 C 3 ב 214 ב 215 48 D 21 ב 52 48 E 4 , 5 ב 52 בודאפשט ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים אוסף ד . קויפמן גניזה 135 72 113 ב 86-85 490 ב 73 535 ב 73 31 537 539 ב 89 543 / 2 כ 215 544 ב 73 547 ב 162 551 ב 98 579 ב 230 ספריית בית המדרש לרבנים כתב-יד , לשעבר של די לא טורי , מס' 267 ב 82 ב 268 ב 270 ב 272—271 ב 273 ב 284 ב 285 ב 298 ברודי אוסף האחיט ביסליכס 1573  אל הספר
מוסד ביאליק