קיצורים

קרית ססר ק"ס קבץ על יד קע"י השם דוידזון ( או סתם ד ) מסמן כאן את הספר 'אוצר השירה והפיוט' לישראל דוידזון . קיצורים מיוחדים הוכנסו למאמרים על יצחק אבן כ'לםון , עיין לעיל , כרך א , עמ' 29 ו , ועל יהודה הלוי - עיין שם עמ' , 254 הערה , 8 ועמוד . 341 Abbad . Dozy , Scriptorum arabum loci de Abbadidis Cat . Bodl . Catalogus Bodleianae ( Steinschneider ) Enc . Jud . Encyclopaedia Judaica ( Berlin ) HB Hebraische Bibliographie ( Steinschneider ) HUCA Hebrew Union College Annual Jew . Enc . Jewish Encyclopaedia JQR Jewish Quarterly Review Litbl . d . Orients Literaturblatt des Orients MGWJ Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums NS New Series REJ Revue des etudes juives T-S Taylor-Schechter Collection ( Cambridge ) ULC University Library Cambridge ZDMG Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft ZfHB Zeitschrift fur hebr . Bibliographie  אל הספר
מוסד ביאליק