מפתחות

תודתי ה 1 אמ 1 ה 1 תו 1 ה לגברת לאה שלם על עזרתה המסורה והיעילה בהכנת המפתחות לספרי . הגב' שלם בדקה בקפדנות את רשימותי , והכניסה בהן לסי הצורך השלמות ותיקונים . מפתח העניינים הוא ברובו פרי עמלה . תעמוד על הברכה . חיים שירמן  אל הספר
מוסד ביאליק