ד. שלושה שירים לא־ידועים לשמואל רומאנילי יוצאים לאור על־פי כתב־יד די לא טורי

הנני מודה בכל לבי לבית המדרש לרבנים שבבודאםשט , ולמנהלו הפרופ' א . שייבר , על שהרשו לי לפרסם את השירים דלהלן לפי תצלום של כתב היד השמור אצלם . כל הטקסטים נדפסים כאן בכתיבם המקורי , אך בתוספת ניקוד מלא ; במקור נוקדו מלים בודדות בלבד . פה ושם היה צורך גם לשנות ולהשלים את סימנ ^ הםיסוק , מכיתן שלא סומנו במקור בקביעות ואף לא לפי שיטה אחידה . [ 11 אם תכבס בנתר אשה שערורה ותרבה לה בורית , תוסיף על נבלותה ולא תכרית . פלמ * י רועה 51 אן שם את לבו על עז כי ככו ^ י ה ; ה שער ^ - זה היה הנבחר מכל עדרו , - TT T 1 T . : קרנו רב נשאה מעל גבו . פלמוני רועה צאן כ"י בודאפשט , דף 18 א . סונט : בכל טור מטוריו עשר הברות ללא שוואיס נעיט וחטפים . 1 את בכה-י : על , ונראה כפליטת קולמוס . 2 / על — מוטב לנסח : אל ; עז — לשון זכר , ולא מצאתי דוגמה  אל הספר
מוסד ביאליק