ג. בעל 'ספר קנאת ה' צבאות' על רומאנילי

הננו מביאים להלן את הפיסקה שנועדה לרומאנילי בספר הנ"ל . כתב םלסתר זה לא נודע ברבים , ועל כן מעתיקים אנו לראשונה את נוסח השערים שבשלוש מהדורותיו . ( עיינתי במהדורה א בבית הספרים הלאומי , ובמהדורות ב ו ג בספרייתו של מכון שוקן שבירושלים ; תודתי נתונה לשניהם על שהרשו לי להשתמש בספרים אלה . ( ( א ) ספר קנאת הי צבאות , העתקה מגוף הכתב אשר הגיע מארץ המערב ע"י שד"ר מא"י אמר המלב"ה ראה אני נותן לפניכם ברכה ומצוה על כל איש ואיש לקנות הספר הזאת (!) הלא מצעיר (!) הוא ותהי נפשכם ותינצל מכ"ר ( י . ( לפרט קנאת הי צבאות תריב [ 1852 = ] לם"ק כ"ש נדפוס (!) ביאס פ"ק 10 פ"ק פ"ג 40 ] עמ . [ ' הדברים על רומאנילי נדפסו בעמי . 7-6 ( ב ) ספר קנאת הי צבאות מאת הרה"צ רבי נתן זצ"ל תלמיד מובהק של רבינו הקדוש נחל נובע מקור חכמה אור ישראל ... רבי נחמן זצוק"ל ... הספר קנאת הי צבאות ממהרנ"ת נדפס רק פעם אחת עוד בחיי המחבר זצוק"ל ועתה הובא לביה"ד שנית ע"י קאוולר מצפת"ו (!) כמבואר בהתקדמה מהמבוא (!) לבית הדפוס בדף השני . נדפס בעה"ק צפת תובב"י בשנת זה השער לה' צדיקים יבאו בו שנת תרפ"ה . [ 1925 = ] דפוס הגליל צסת א"י . הדפ...  אל הספר
מוסד ביאליק