נספחים א. המהדורות של ספר 'משא בערב'

. 1 משא בערב , הוא ססר הקורות אשר השתרגו עלו עלי , והמשא אשר חזיתי בגלילות מערב , דרכם ועלילותם חקיהם ומשפטיהם בין ביהודים בין בערביאים במל ך ושרים ועם הארץ , מאת שמואל רומאנילי איש מנטובה , ברלין , בדפוס חברת חנוך נערים בשנת התקנ"ב [ 1792 = ] ( 1 ) 92 ( 5 ) עמי . . 2 משא בערב ... [ עד 'מנטובה' כמו במהדורה א Masa Barow , wien 1834 , , [ ( 1 ) 87 Bey Anton Edlen von Schmid , kaiserl . priv . Buchdrucker und Buchhandler עמי . [ זוהי מהדורתו של מ . לטריס , שהוסיף עליה מבוא בן שני עמודים . כמה וכמה מקומות , שבהם מדבר המחבר על התנהגות הנוצרים , הושמטו כאן , כגון העמ' ( 3 ) שורות 22-14 ( המדינה ... שאולה 24 , ( שורה 19 ( כאשר ... הקדוש ) וכו . [ ' . 3 משא בערב וכו ... ' ווילנה בשנת תקצ"ה בדפוס המחוקק מהר' בנימן במהר' דוד ארי' סג"ל . 92 Maca EaapaBi T . e . IlyTeinecTBie BT > ApaBJH BHJH > HO B !> TH 110 rpa (}> iH עמי BemaMHHa Pan 1 eH 6 epra 1835 [ שמא 94 עמי משום שבעותק שלפני הושמט שיר הסיום . בעוד שלטריס הכניס אל הטקסט שלו פיסוק מודרני , שומרת המהדורה שלפנינו על הפיסוק של מהדורה א . [ . 4...  אל הספר
מוסד ביאליק