קווים לדמותו

רומאנילי הלך לעולמו לפני מאה שישים וחמש שנים בערך' ומוזר ביותר שלא נשאר ממנו כל זכר בספרות העברית והיהודית איטלקית של דורו . עד כמה שיכולתי לברר' אין לגלות את שמו אפילו אצל סופרים בעלי דעות מתקדמות' ביניהם בני עירו מאנטובה כגון ברוך הכהן פריצי או אברהם חי די קולוניה . לשווא נחפש אותו בחיבורים הראשונים' הדנים בשירה העברית באיטליה : Ph . Sarchi , An Essay on He- brew Poetry , Ancient and Modern , London . 1824 ; A . Coen , Saggio di . eloquenza ebrea , Firenze 1828 . הללו נכתבו בידי בני זמנו ובני ארצו' ואין לטעון שהתכוונו לדון רק בעידית שבעידית משירת איטליה העברית' ועל כן לא יבלו להקצות מקום גם לרומאנילי ; שהרי הכניסו לתיאוריהם מחברים פחותי דרגה' שאינם יכולים כלל להידמות לו . מתעורר הרושם' כי השתקת שמו איננה מקרית לגמרי . ייתכן כי אישיותו של המשורר עוררה את רוגזם של בני זמנו' ולא רצו לסלוח לו את דעותיו החופשיות ואת דרך חייו המיוחדת . אפשר לטעון כנגד הנחה זו' שאפרים לוצאטו לא הוחרם במידה דומה' אם כי גם הוא לא דייק תמיד במצוות קלות כח מורות . " אולי התייחסו אליו בהוקרה בשל מעמדו הנכבד בחב...  אל הספר
מוסד ביאליק