עלות המנחה

יעלות המנחה / השני שבמחזותיו המקוריים של רומאנילי נדפס בצירוף תרגום ' ללשון האיטלקית 88 וכפי שמגלים לנו השמות המתורגמים של המשתתפים , הרי ' התכוון בהם המחבר לדמויות מן האגדה הקלאסית האלילית . אלא שלא תמיד ראה לדייק' וכך נתחלף מין נקבה במין זכר' ולהפך : אימיניאו אליל הנישואין היה לאחווה' דיסקורדיה אלילת המחלוקת הפכה למדון' וכנגדן נתכנו שלוש הגראציות ( היינו בנות החן ) 'ילדי חן המלוים נוגה / מבחינת הצורות של השקילה והחריזה אין הבדל בין יעלות המנחה' ל'הקולות יחדלוך . גם כאן מצויים ריציטאטיבים ואריות' והללו מסומנות בכותרת Aria מעל לטוריהם העבריים . כראוי למחזה שנועד לחתונה נזכרים שמות החתן והכלה מיד בהתחלת היצירה' במעמדה הראשון : הריהם קארלוטה וליפמן * " היושבים ביעיר רבתי ווין שרתי' ( עמי ( 20-19 יבשפת נחל דאנוב' ' ( 17 ) ' וגם לאחר מכן במערכה השנייה . ( 45 ) לכל תמונה משלוש תמונות המחזה יש תפאורות משלה' הריהן : גן עדנים' מערה אפילה' היכל מאיר מכל פניו Giardino ) . 91 ( delizioso ; Grotta oscura ; Palazzo illuminato העונג הנגרם על ידי המראות 87 שער החוברת Vber die wohlthdtigen Absichten d...  אל הספר
מוסד ביאליק