הקולות יחדלון

אין טעם רב לספר את תוכנו של המחזה 'הקולות יחדלוך" לכל פרטיו ; אמנם מורכב הוא משלוש מערכות' וכל אחת מהן כוללת שבעה שמונה מעמדות' ואף על פי כן אין בו למעשה עלילה' אלא רק שורה ארוכה של שיחי יחיד או של דו שיחים' המביעים הרגשות ומצבי רוח שונים . יש כאן דברי התרברבות' תלונה' תוכחה ותרעומת' עידוד וכד / אחת הנפשות נוגה' היא האלילה וינוס' מזכירה לנו מיד בהתחלה את התפוח המפורסם שזכתה בו בשל יופיה ; אלילה זו שוכנת אגב ביצפורי' ' וזהו ניסיון לתרגם לעברית את שם האי קיפרוס ( קפריסין ) . 85 ל'סכסוכים' הנוצרים במחזה אין משקל כלשהו . המערכה הראשונה מסתיימת בכך' שחשק מאשים את תפארת כי היא קוממה נגד נוגה את צדק וגרמה לנוגה צער עמוק . מכאן ואילך מתגבשים במחזה שני מחנות יריבים' המתכוננים בלי הרף להתמודדות . צדק מנסה ללא הצלחה לקנות את לבו של עושר ; הוא מתאושש מכישלונו בסיועם של חוסן ותפארת וגם בשמעו נאום מלהיב של תקווה' היא אמו של חוסן . המערכה השלישית אינה שונה ןנהרבה מן השנייה : היחסים בין האויבים הולכים ומחריפים' והכול מדברים על ההכנות למלחמה . רק במעמד האחרון זוכים הצופים לראות פעולה : הקרב שהובטח להם ...  אל הספר
מוסד ביאליק