שיריו

בכלל יצירתו של רומאנילי תופסים מקום נכבד השירים לעת מצוא' הווי אומר שירים שנועדו לפאר נדיבים' לחתונות' לברית מילה' להספד מתים וכד . ' רבים מהם נעלמו במאה שעברה' וספק אם יתגלו עוד . אמנם חלם מחברם על כינוסם והדפ סתם' אך מסתבר שחסרו לו האמצעים להגשמת חלומו . כמה שנים לאחר שובו ממארוקו לאירופה ( כלומר אחרי ( 1790 צירף יחד 57 שירים' הוסיף עליהם מבוא קצר' וקרא לקבוצה זו בשם יעתות רווחה / היא נשתיירה עם יתר יצירותיו בכ"י 68 מחזה שדי Illusione felice ossia Visione seniimenlale di Samuel Romanelli , Tradu- zione dall'originale ebraico dello slesso autore , Torino 1808 , Nella Stamperia della Corte d'appello , 28 pp . נציין עוד , כי ב 1809 חיבר רומאנילי קינות על מות הרב וחבר הסנהדרין יהושע בן ציון סגרי ( תרביץ לה , עמ' , 384 מסי , 83-82 שתיהן עם תרגום איטלקי . ( 69 שער התרגום הזה נדפס ב'תרביץ / שם , עמ' 392 הערה . 56 במבוא הקצר לתרגומו מעריך רומאנילי את העבודה מבחינה ספרותית . 70 שער השיר הזה נדפס ב'תרביץ' לה , עמ' 392 הערה . 57 וכאן מן הראר להזכיר שבקובץ חיבוריו של רומאנילי ( כ"י בודאפשט ) י...  אל הספר
מוסד ביאליק