שנות־חייו האחרונות ומותו

רומאנילי היה נודד גדול עד שקשה לנו לקשור את שמו בשמה של עיר מסוימת . ברם יש לנו ידיעה מפורשת שבשנותיו האחרונות ישב בקאסאלה מונפיראטו שבגליל פיימונטה' וכפי הנראה שהה הרבה באותה הסביבה עוד לפני שבחר לו בעיר הנ"ל למושב . וכן הדפיס ב 1807 בטורינו' בירת פיימונטה' את שירו הגדול 'מחזה שדיי 68 ' וב 1812 הוציא באליסאנדריה' הקרובה לקאסאלה' תרגום איטלקי של העבודה ליום הכיפורים ליהושוע הכהף . 6 באותה שנה פירםם גם שיר איטלקי להכתרתו של משה זכות לוי לרבה של קהילת קאסאלה"ל . גם בעיר זו לא בא הנודד הנצחי אל המנוחה והנחלה . אולם היה לו כאן לכל הפחות ידיד נאמן' בנו של בעל ביתו' ואיש זה דאג לו כמיטב יכולתו . רומאנילי מת מיתה חטופה ב 27 באוקטובר 1814 ( ג במרחשוון תקע"ה ' ( היינו בשנת החמישים ושש לחייו . היה זה בערך חודש ימים לאחר פתיחתו של הקונגרס הווינאי שעתיד היה ' לפרק לחלקיה את מלכות נאפוליאון ולהחזיר את מולדתו של רומאנילי לידי משטר הריאקציה . ביום הנ"ל התעלף רומאנילי באמצע סעודת הלילה' ורק על ידי שימוש בתרופות הצליחו להחזיר לו את ההכרה' אלא שמיד התעלף שנית' ומהתעלפות זו לא התאושש עוד . פרטים אלה ל...  אל הספר
מוסד ביאליק