רומאנילי חוזר לאיטליה המשוחררת; פולחן נאפוליאון

פני העולם נשתנו מעתה במהירות מדהימה . כוכבו של נאפוליאון החל לעלות' והאיש הלהיב את דמיונם של ההמונים . בין 1797-1796 כבש בסערה את איטליה' כשהיה עדיין שליחה של הדירקטוריה . בכל מקום שעבר לידיו ניתן שוויון זכויות לכל התושבים' והיהודים בכללם ' וכך הפך אותו מצביא צעיר למושיעם וגואלם של המוני ישראל . לא נבוא להאשים את רומאנילי בהפכפכנות' שפנה עורף לבירת ההאבסבורגים ' חזר למולדתו המשוחררת' וכפי שנראה מיד' היה ממעריציו הנלהבים של נאפוליאון . ב 1799 מוצאים אנו אותו בטריאסטה' מושבה של קהילה שלא היתה עמוסה במסורת עתיקת-ימים' ועל כן משכה אליה את הנאורים ממקומות שונים : היתה כאן אווירה נוחה לטיפוחם החופשי של ענייני תרבות' וכן נתיישבו כאן בעלי דעות מתקדמות בורנה בערך שש שנים , משנת 1793 ועד שנת . 1798 הוא םירסם שם מלבד יעלות המנחה' ( 1793 ) רק את השיר מחוסר התאריך לכבודו של הקיסר ואחיו ( להלן , העי . ( 53 52 הכלה קארלוטה לא היתה כלל בתו של נתן ( פון - ( ארנשטיץ , כפי שטוען י . קלוזנר ( היסטוריה של הספרות העברית החדשה , א , עמי , ( 312 אלא של אחיו דוד יצחק ארנשטיץ . היא נולדה ב , 1775 ונישואיה נער...  אל הספר
מוסד ביאליק