בווינה

בגלל סיבות שלא היו צפויות לו מראש בילה רומאנילי מחק לאירופה את השנים' שבהן פרצה המהפכה הגדולה ונתחזק המשטר החדש בפאריס . לאחר שהצליח להימלט ממארוקו פנה בראשונה לארצות שהחליטו להתנגד למהפכני צרפת' בין שהיו הללו אנשי הקונבנט' בין שהיו חברי הדירקטוריה . אחד ממרכזי ההתנגדות היה אז בברלין' וכפי שראינו ישב שם רומאנילי ב 1791 וב . 1792 המרכז השני והעיקרי נוצר בווינה' בירת ההאבסבורגים' ואליה הגיע המשורר ב ' 1793 ורווחת הדעה שישב שם עד שנת . 1798 לא נוכל לטעון זאת בוודאות : מתוך חיבוריו אין אנו למדים הרבה על חייו במשך תקופה זו . לדברי מ . לטריס' מצא רומאנילי את פרנסתו בווינה כמגיה בבית הדפוס העברי של קורצבק' שעבר אחר כך לידיו של אנטון פוךשמידט ונתפרסם בתולדות ספרותנו' משום שעבדו בו כמגיהים כמה משוררים ומלומדים בעלי שם' כגון בן זאב' שמשון בלוך , שלמה לויזון ואחרים' ובכללם לטריס עצמו .= 1 והתענגו על רוב שלום מאת שמואל רומאנילי איש מנטובה 12 . ' עמודים ללא סימון , חשמ"ד -.השיר פותח במלים 'אתה אבי כל תופש תוף ונבל , ' בסטרופות גי ודי רומז המחבר למוצאם של החתן והכלה באומרו : שירי מעלות דודים מחלב...  אל הספר
מוסד ביאליק