החזרה לאירופה: אמסטרדאם, האג, ברלין

רומאנילי הצליח להימלט ממארוקו לאחר שבועות מייגעים של ציפיה' התרגשות וייאוש . אמנם הציל את נפשו' אך יצא 'מתוך ההפיכה' עירום וחסר כול' וידע שעליו לחפש מקורות חדשים לקיומו . הוא נתן פורקן לצער שנצטבר בלבו בסונט נאה . מצבו מתואר דרך משל : דומה הוא ליורד ים שאמנם ניצל מסערה כבדה' אך הטיל אל הים גם את כליו וגם את הנס ואת התורן של אונייתו' והגיע שבור ורצוץ אל חוף מבטחים : ... כן אנכי הגבר לקשי למךיךי יום עתה צורח משד מ ? ןטב בת עמי בורח 39 ! הנסיעה נמשכה יותר מחודשיים ; רומאנילי עזב את מוגאדור ב 13 ביוני וב 18 ' באוגוסט ( ח באלול ) יכול להתהל ך 'בהשקט ובבטחה ברחובות אמשטרדם' נ . «[ 144 הכוונה כמובן רק לביטחון שאין סכנה נשקפת לחייו' משום שמצבו החומרי היה בכל רע . הוא השתדל לעורר את רחמיהם של נכבדי אמםטרדאם בתארו להם את מצוקתו בטורי שיר . בין השאר ביקש כתב המלצה מדוד דאזיוידו , ( d'Azevedo ) חכם העדה הספרדית' ושפך לפניו את לבו באומרו . אולם נחם למצוא לנהי וילל לשוט בארץ עוד אשים רגלי 39 משא בערב , עמ' ; 145 ח . שירמן , מבחר השירה העברית באיטליה ( ברלין , ( 1934 עמ' . 482 40 על החומר החדש ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק