במוגאדור

כמה שבועות לאחר השיחה הנ"ל משלם מרדכי אלבכ'אר לרומאנילי שכר מלא על שירותו אצלו' נותן לו פירדה לרכיבה ומשרת מלווה' ובכך באה פרשת מאזאגאן לסיומה . הנסיעה למוגאדור היא הקשה והמייגעת שבכל נסיעות רומאנילי במערב . מתברר שהפירדה שניתנה לו היתה 'מלאה תחלואים' והיא כורעת תחתיו טרם הספיק להתרחק כאלפיים אמה מן העיר . כל מאמציו להקימה או להזיזה הם לשווא' ובלית ברירה נאלץ להמשיך את דרכו במשך יומיים ברגל . בערבו של היום השני הוא מגיע אל העיר סאפי וזוכה שם לקבלת פנים נאה אצל נכבד יהודי ' שאף עורך משתה לכבודו . בצאתו מסאפי למחרת היום יש לו פירדה חדשה ואף משרת ערבי אחר . אולם לפני שיגיע אל מחוז חפצו שומה עליו להתגבר על מכשולים שונים . הדרך לא רק שאינה נוחה' היא גם מסוכנת : יש בה מעברים קשים בהרים וביער' ובחלקה האחרון צריך רומאנילי להתקדם לאורך האוקיינוס כשמימינו משתוללים הגלים כמבקשים לשטוף ולסחוף אותו' משמאלו מתנכל לו החול להערים עליו גבעות . [ 118—116 ] סוף סוף זוכה הוא לבוא בשערי מוגאדור . הוא מופתע מיד לטובה מן ההבדל שבין אורח החיים במקום זה ובמקומות שהיה בהם קודם . רבים מבנייני העיר נבנו בידי נוצ...  אל הספר
מוסד ביאליק