במאזאגאן ובמראכש

יעקב פאסיפיקו נותן לרומאנילי כתב המלצה הנועד לישי ' אחיו של הכותב' ששימש מזכירו של מרדכי אלבכיאר ( צ"ל : אלבחאר ) או די לא מאר' מנכבדי קהילת מאזאגאן . כמו כן לוקח המשורר את הכסף שהציע לו הקונסול הצרפתי ויוצא לדרכו בחברתו ' של מלווה ערבי . הוא עובר את מאמורה ומגיע בערב שבת לעיר דאר אל ביציה' הידועה בזמננו יותר בשמה קאסאבלאנקה . הוא מבלה שם את יום המנוחה בחברתם של יהודים מקומיים' וממשיך את הנסיעה ביום שני . הוא חוצה נחל בספינה רעועה' רואה את העיר אזימור' ובמרחק אלפיים אמות ממנה מתגלית לעיניו עיר החוף מאזאגאן . גם אחיו של יעקב פאסיפיקו וגם מרדכי אלבכיאר מקבלים אותו בסבר פנים יפות' אך אין רומאנילי זוכה לישיבת קבע במקום החדש . כדרך כל סוכני החצר היהודיים חייב גם מרדכי אלבכיאר לבקר אצל הסולטאן מדי פעם בפעם' ולפני כלות ארבעה ימים מיום בואו של רומאנילי כבר נחפז לנסוע אל הסולטאן שהיה במראכש ( עיר המלוכה . ( רומאנילי מצטרף לחבורתו של העסקן ממאזאגאן' ספק מרצונו' ספק בעל כורחו . מכל מקום נוהג מרדכי ברומאנילי במידת הוקרה וכבוד' ולאחר ימים מועטים מתחוור לו לרומאנילי ' שיתרון הפטרון החדש על אליהו לו...  אל הספר
מוסד ביאליק