במכנאס ובראבאט

רומאנילי מבלה בטאנגיר את חג הפסח של שנת . 1788 זמן מה לאחר מכן נאלץ הוא לחדש את נדודיו . אליהו לוי צריך לנסוע לפגישה עם הסולטאן' הנמצא באותה שעה במכנאס . רומאנילי שייך לפמליה של הסוכן , והחשוב שבחבורה זו הוא בא כוחו של אחד מסוחרי גיבראלטאר' שעמד בקשרים עם אליהו לוי ( ואגב' לא שבע נחת ממנו . (! האיש הזה מקווה שיוכל להתקבל לראיון בחצרו של הסולטאן ; הוא אנגלי שישב פעם בגיינובה' ורומאנילי מגלה שהוא אחד ממכריו ושמח מאוד שיוכל לנסוע בחברתו . המסע נערך לפי השיטה המקובלת והידועה לרומאנילי מיום בואו למא רוקי : הנוסעים מתקדמים בשיירה ועמהם אוהליהם והצידה לדרכם ; הם משתדלים שלא לנסוע בלילות מפחד השודדים . לאליהו לוי יש זכויות מיוחדות בשל מעמדו הרם בחצר המלכות : הוא רשאי לעבור ברכיבה גם בחוצות ערים' שעה שיהודי רגיל חייב במקומות כאלה לרדת מסוסו וללכת ברגל . השיירה עוברת את אלקצר אלכביר' מקום תבוסתו של דון סבאסטיאן מלך פורטוגל בשנת 1578 ומגיעה למבואותיה של מכנאם בליל שבת' ואותה שעה יורד גשם שוטף במקום . אחרי בואו לעיר מודיע אליהו לסולטאן על האורח הנוצרי מגיבראלטאר הרוצה להתקבל אצלו' ואף על פי כן ע...  אל הספר
מוסד ביאליק