בטאנג'ר בפעם השנייה

ושוב רוכב רומאנילי למקום יעודו בחברת מלווה ערבי ' שנשלח אליו במיוחד . בטאנגיר מחליף הוא את בגדיו' מגלח את זקנו' ואץ אל השר היהודי היושב בבית מפואר' לשעבר יבית מם עזבון המלך / אליהו לוי מספר לרומאנילי בספרדית צחה את סיפור תלאותיו : הוא נענש משום שבגלל שודדי הים לא יכול לספק לסולטאן את הרובים ואת אבק השריפה מאנגליה שהבטיח לו . בביתו של אליהו לוי עוסק רומאנילי בניהול חשבונות ובחיבור מכתבים אנגליים הנשלחים לגיבראלטאר . היחסים שבינו לבין נותן עבודתו אינם נוחים מראשית פעולתו' והם הולכים ומחריפים במשך הזמן . רומאנילי חש בלבו איבה לחצרן היהודי היהיר וקשוח הלב' שאינו נרתע מפני מעשים מגונים כדי להצליח בעסקיו . לעגמת נפשו של המזכיר החדש מגיעים לטאנגיר סמוך לאותו זמן עוד שני אנשים' השנואים עליו במיוחד : הלוא הם האחים עטאל מתוניס' גם כן מחבורת הסוכנים של הסולטאן' ושניהם זוכים להתאכסן זמן מה בביתו של אליהו . [ 79-771 כעסו של רומאנילי ניצת עד להשחית בראותו מקרוב את אחד מאלה שהכירו על בשרם את רשעותו של החצרן היהודי . בבית הסוהר שבטאנגיר' מקום פחד ואימים שקשה לתארו' ישב סוחר יהודי חף מפשע ושמו קרדוזו ....  אל הספר
מוסד ביאליק