בתיטואן

לאחר שנכזבה תוחלתו האחרונה בטאנגיר מתחזקת בו ההכרה שעליו להחליף את מקום שבתו . הוא נוסע לתיטואן' מרכז יהודי חשוב' שהורגשו בו השפעות הזמן החדש הרבה פחות מבטאנגיר' וכדי שלא לעורר התנגדות אצל אנשי קהילה זו מגדל רומאנילי זקן במשך חודש ימים לפני צאתו לדרך . כמו כן שם הוא לבוש הנהוג אצל יהודי המקום מעל לחליפתו האירופאית . [ 59—58 ] בגלל לבוש זה סופג הוא לאחר מכן מכות נאמנות מידי איש ערבי ברחובות תיטואן : הרי דינו כדין יהודי העיר ואינו רשאי להשיב למתקיף מידה כנגד מידה . בתיטואן מקדם את פניו תלמיד מתלמידי הרב יהודה הלוי ' ראש הישיבה המקומית' שעמו נפגש רומאנילי כשישב בגיבראל טאר . אותו תלמיד מכניסו לאחד מבתי הכנסת שבתיטואן ; קבלת הפנים אינה נלהבת , משום שכבר יצא לו שם של אפיקורוס . עורכים לו בדיקות ובחינות ממינים שונים" ומתאמצים לתהות על קנקנו . מסתבר שאין דרישותיהם של חרדי תיטואן חמורות כל כך . בסופה של המערכה הם מודים , כי השמועות על אופיו של רומאנילי לא היו מוצדקות . וכדי לחזקם בהכרה זו הול ך האורח עצמו אל הישיבה' לומד שם במשך שבועיים במסכת בבא קמא' מעיר הערות שנונות על העניינים הנידונים בה...  אל הספר
מוסד ביאליק