בטאנג'ר

וכך חודר רומאנילי אל עולם מסתורי ומעניין' אך יחד עם זה מלא אימים . בני עמו שבאיטליה סבלו אמנם מדיכוי ומחוסר זכויות אך לא היה אפשר לדמות את מעמדם למצבם של יהודי מארוקו . לגבי אלה לא היו קיימים חוק ומשפט . איש מוסלמי רשאי היה להתעלל בהם' לפגוע בגופם' לשדוד את רכושם' וכל אמתלה היתה כשרה להעבירם על דתם . ואילו היהודים המועטים שזכו ליחס מיוחד בחצר הסולטאנים בשל עושרם וחריצותם עלולים היו ליפול בן רגע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ; הם היו כחומר בידי השליטים העריצים וההפכפכים . 35 גראפי , הפולקלוריסטי וההיסטרי הכלול בספר דורש מחקר בפני עצמו , ולא כאן מקומו . על הכרונולוגיה של סיורי רומאנילי במארוקו עיין בנספח השני . 35 על היהודים במארוקו בזמן נסיעתו של רומאנילי עיין בחיבוריהם של י . מ . טולידאנו , ספר נר המערב , 1911 ... עמי , 176-163 ושל ח . ז . הירשברג , תולדות היהודים באפריקה הצפונית , ב , ( 1965 ) עמי . 302-292 מזמנו של רומאנילי ידוע לנו עוד תיאור של מסע למארוקו שנערך בשנים . 1791-1790 נוסע בהגיע הנוסעים לטאנגיר מתפרדת החבילה . הסוחר מגיבראלטאר' המשרת והמתורגמן נוסעים לכמה ימים ללאראש ( לאראג'י...  אל הספר
מוסד ביאליק