הנסיעה למארוקו

בגיבראלטאר הגדולה שבהרפתקאות חייו היתה מסעו אל מדינת מארוקו ' ) המערב ' ( ' והיא התחילה דרך מקרה . העיר גיבראלטאר היתה צריכה לשמש לו רק כתחנת ביניים בדרכו לאיטליה . והנה עוכר זמן רב מבלי שתגיע אל הנמל אוניה' שפניה מועדות אל מחוז חפצו' ובינתיים אוזל הכסף שבאמתחתו . אפשר בוודאי לשאול' מדוע נמנע מלנסות את דרך היבשה : האמת היא שבאותם הזמנים לא ניתן ליהודי לעבור את ספרד' אלא אם כן הסתיר את זהותו וסודו זה לא נתגלה . גיכראלטאר היתה כידוע מבצר חשוב' ובעת שבתו בתוכה בא רומאנילי במגע עם אנשי צבא , ומסתבר שהכוונה לאנשים מחיל המצב הבריטי . זמן מועט לאחר שעבר אותו המבצר לידי מלכות בריטניה נוסד שם יישוב יהודי והוא הלך וגדל על ידי הגירה מצפוךאפריקה , 33 רומאנילי ' נפגש עם אחדים מן היהודים הללו' ביניהם הרב יהודה הלוי מתיטואן' האחים עטאל מתוניס' ואף נותן שם שיעורים בצרפתית לבנו של אחד מסוחרי המקום . 34 [ 51 ] 29 'אלה בני הנעורים , ' מסי לה ו לו ; רומאנילי - עיין ב'תרביץ' לה , עמי , 379 מסי . 14-13 שירים אלה נדפסו ב'הנשר / שנה ו ( תרכ"ו , ( 1966- גיליון , 24 עמ' . 94-93 30 תרגום זה אבד כנראה לאחר שנת ,...  אל הספר
מוסד ביאליק