הביקור באנגליה

לא נדע מתי החלו נדודיו של המשורר ממאנטובה . בימשא בערב' שהופיע כאמור ' ב ' 1792 מזכיר הוא דרך אגב שמות גיאוגראפיים מגרמניה ( את צפירת הדואר שבמקלנבורג' הערים השכנות האמבורג ואלטונה ) ומצרפת ( הערים השכנות בוקר 18 פנלון - במבוא ל"עלות המנחה" ובשיריו שבכ"י , תרביץ ל"ה , עמ' , 378 מם' ; 2 פונטנל - משא בערב ; 27 רישליה - שם ; 40 ד' ארז'אן - שם . 69 בעמי 52 רשום כמקור , oev . post . Fr . 2 והכוונה בוודאי לכתביו הצרפתיים של פרידריך השני ( הגדול ) שנדפסו אחרי מות המחבר בשם . Oeuvres posthumes בעמ' 114 נזכר ההיסטוריון [ שארל ] רולין . ( 1741-1661 ) רומאנילי ערך מכתבים גם בצרפתית , עיין שם 39 ועוד . 19 לופי דה ויגה - משא בערב 42 ( במהדורת ברלין : לופיס !( דון קיכוטי ( קישוט - (! שם . 116 רומאנילי השמיע דרשות בספרדית-שם . 38 20 מ . מנדלסזון , ירושלים - בדקדוקו העברי של רומאנילי , עמ' . 187 וכאן נביא את השערתו המופלאה של ל . גייגר , אשר לפיה רומאנילי הוא הוא 'היהודי האיטלקי' הנזכר לשברו באיגרתו של הסופר , ( 1840-1759 ) F . L . w . Meyer m > j 7 , 7 שנכתבה בין 1796-1795 אל ידידו . Bottiger אותו י...  אל הספר
מוסד ביאליק