ילדות ונעורים

שמואל רומאנילי * נולד במאנטובה ב 19 בספטמבר . 1757 הוא היה בנם של משה חי רומאנילי ושל קונסולה ( נחמה (? לבית פורטאליאונה . מצד אביו לא היה שייך לאחת המשפחות המיוחסות או המפורסמות שבין יהודי איטליה . מועטים הם בעלי השם רומאנילי הנזכרים במקורותינו' ואף אחד מהם לא השאיר זכר אחריות L . Dukes , in Ben Chananja / K ( 1861 ) , p . 424 , note ; L . della Torre , ibidem . V ( 1862 ) , 2 p . 26 . 3 סקירה על המחקרים שנועדו לרומאנילי ניתנה בספרו של י . קלוזנר , היסטוריה של הספרות העברית החדשה , כרך ראשון ( ירושלים , ( 1952 , 1930 עמי . 307 השלמות מרובות אליה רשמתי במאמרי 'קובץ שירי שמואל רומאנילי בכתב יד / תרביץ ל"ה ( תשכ"ו , ( 1966- עמי 373 [ ושם יש לתקן את םליטות הקולמוס הללו : קרי V . Colomi במקום Rassegna ; A . Colorni mensiie במקום . [ Rivista mensile לאחר שסיימתי את המאמר הנוכחי העירני מר אברהם הטל על מסה של נ . סלושץ , שלא נודעה לחוקרי רומאנילי , והיא N . Slousch , 'Le Maroc au dix-huitieme siecle ( Memoires cPun contemporain ) ' — Revue du Monde Musul- man , Tome 9 , pp . 452-466 , 643-66...  אל הספר
מוסד ביאליק