פתיחה

משכילי ישראל בני הדורות שעברו נהנו עד מאוד מספר נסיעות עברי ושמו ימשא בערבי . הספר נכתב בידי יהודי איטלקי ושמו שמואל רומאנילי ' ונדפס בפעם הראשונה בברלין בשנת . 1792 'משא בערב' נבדל בנושאו . בתוכנו ובדרך הרצאתו מן החיבורים העבריים השייכים לסוגו ' כיוון שזה לא היה דין וחשבון של עולה רגל לארץ ישראל המתאר את מקומותיה הקדושים לתועלתם של נוסעים שיבואו אחריו ' וגם לא סקירה קצרה ועניינית על יישובי היהודים במדינה מסוימת . כאן הוגש לקוראים סיפור חי ומרתק על ביקור בארץ פראית ולא ידועה' ביקור שנערך ללא כוונה תחילה ונמשך בלחץ המסיבות ארבע שנים תמימות' ורק לאחר שורה של חוויות והרפתקאות מסוכנות הצליח המחבר לברוח בעוד נפשו בכפו . אחר מותו של רומאנילי זכה הספר 'משא בערב' לשבע מהדורות נוספות 1 הווי אומר ' להצלחה לא שכיחה כלל וכלל לגבי חיבור מתקופת ההשכלה . על כן יש להתפלא' כי עד היום הזה אין למצוא בספרותנו המקצועית תיאור תוכנו לכל פרטיו ואף ניתוחו הממצה . אפשר לומר שהספר הוא בבחינת מועט המחזיק את המרובה : יש בו שפע של חומר היסטורי ופולקלוריסטי הראוי לבדיקה' ובייחוד להשוואה אל מקורות אחרים . נוסף עליהם...  אל הספר
מוסד ביאליק