התרגום העברי הראשון מן הספרות האנגלית המחזה 'הכלה המתאבלת' לוויליאם קונגריב

נא ] הדראמות הראשונות בעברית נתחברו' לפי מיטב ידיעתנו' באיטליה במשך המאה השש עשרה . בחוגי היהודים הספרדים שבהולאנד התחילו לטפח את המחזה העברי רק כעבור כמה דורות' מאמצע המאה השבע עשרה' בעוד שהיהודים האשכנזיים לא ניסו את כוחם בתחום זה אלא בשנות השמונים והתשעים של המאה השמונה עשרה . ברם' האחרונה מבין הסברות הנ"ל המקובלות על חוקרינו' אינה נכונה : כפי שיתברר מן המאמר הזה' יש בידינו מחזה עברי שכבר נכתב ב 1768 בידי יהודי אשכנזי תושב אנגליה . המדובר' אמנם' אינו ביצירה מקורית' אלא בתרגומה של טראגדיה אנגלית שהיתה מפורסמת בשעתה' והיא 'הכלה המתאבלת' ( The Mourning Bride ) לוויליאם קונגריב . ( 1697 ) ואל נא יהא דבר זה קל בעינינו : לפי כל הסימנים' לפנינו לא רק הדוגמה הקדומה ביותר של מחזה עברי אשכנזי ' אלא גם הניסיון הראשון להגיש לקורא יצירה אנגלית בלבוש עברי . העניין ראוי לתשומת לב' משום שעד לסוף המאה התשע עשרה לא הירבו משכילינו לתרגם ספרים אנגליים ללשוך הקודש . נשתדל אפוא לעמוד על הרקע של התרגום הזה . ספרות ישראל באנגליה הגיעה לקיצה המר והנמהר ב ' 1290 שנת גירושם של כל היהודים מיארץ האי / ספרות ז...  אל הספר
מוסד ביאליק