עדות על הצגה של מחזה עברי בצפון-אפריקה

כתב היד מסי 1194 של הספרייה הבודליאנית באוקספורד מכיל אוסף פיוטים עשיר ומגוון . ! יש בו קצת ממורשתה של האסכולה הספרדית הקלאסית ושפע רב מיצירו תיהם של משוררי ישראל באלגייריה . צריך לציין שהאוסף נערך באבחנה ובטוב טעם , והמעיין בו מגלה כמה וכמה מן הפיוטים המעולים של בני המדינה הנ"ל . כל אלה נתחברו על טהרת הקודש' אך לספר צורף גם כעין נספח חילוני , הכולל קטעים מתוך היתחכמוני' ליהודה אלחריזי . לפי צורת האותיות נראה אמנם שחלק זה אינו מלאכתו של מעתיק הפיוטים ; אולם קודמת לו עוד תוספת אחרת המכונה בשם ינחת רוחי , ואין להכחיש שיש דמיון רב בין הכתב שלה והכתב של שירי הקודש . ' נחת רוח' זו אינה אלא מחזה עברי קטן , שנכתב ברובו בצורת שירים סטרופיים ובמיעוטו בפרוזה מחורזת . שם מחברו לא נזכר עליו . נקדים ונאמר שערכו הספרותי אינו גדול , ובוודאי שלא כדאי היה להאריך את הדיבור אודותיו , אלמלא העובדות המעניינות המתגלות מתוך ההקדמה שהמחבר הקדים לחיבורו . בחלקה הראשון דן הוא בקיצור על מגמת המחזה , אשר גיבורו ( יהמלךי ) מסמל את האדם סתם שאינו מבחין בין טוב לרע ופוסח לרוב על שתי הסעיפים . את הדרך הנכוחה מגלה ...  אל הספר
מוסד ביאליק