המחזות של משה-חיים לוצאטו

בראש חודש סיון תפ"ז 21 ) במאי ( 1727 קרה דבר מוזר מאוד כתוך חומות הגיטו של פאדובה : הצעיר משה חיימ לוצאטו' נצר למשפחה מיוחסת ועשירה' משכיל ומלומד' משורר שעורר תקוות רבות בכשרונו הפיוטי ' הרגיש כי הוא בא במגע עם כוחות שמעבר לטבע . הוא התכונן לחוויה זו במשך תקופה ארוכה : שאף להכניס את רוחו למצב של אקסטאזה' ריכז את מחשבתו וייחד ייחודי השם בכל רבע שעה' עד שנתעורר באותו יומ משנתו ונדמה לו לפתע כי קול מסתורי מדבר אליו — ומדבר מתוך פיו הוא . היתה זו התגלותו הראשונה של 'המגיד' המסתורי ומאז שמע ' אותו המשורר כמה פעמים . אחריו הופיעו גם אליהו הנביא ' מטטרון שרא רבא ושורה ארוכה של רוחות נשגבים . את הנשמות הקדושות האלו ראה בעל החזיונות כצורת בני אדם כמו מתוך חלום . הוא התעמק יותר ויותר בחקר חכמת הנסתר' יחד עם קבוצת ידידים יסד בפאדובה חת מיוחד ללימוד תמידי בספר ה'זוהר' ולבסוף הגיע לידי הכרה' כי חזיונותיו מבשרים לו שהוא מסוגל לקרב את שעת הגאולה לעמו . עיוניו ותוכנם הנועז של חיבוריו בחכמת הנסתר עוררו חשדות אצל בני דורו . עדיין לא נשכח הניסיון המר של עם ישראל אחרי התנועות המשיחיות הקו דמות' ועל כן ה...  אל הספר
מוסד ביאליק