'המון חוגג', מחזה עברי קדום על ברכת יצחק

נא ] כתב יד א . מרצבאכר מס' ' 38 השמור כיום באוסף הספריה העירונית של פראנקפורט ענ"מ' מכיל בין שאר דברי שיר ופרוזה שני חיבורים שהועתקו במאה השמונה עשרה בידי סופר ממוצא איטלקי . ! אחד מהם הוא המחזה הנודע 'יסוד עולם' למשה זכות ; 2 סמוך אליו קבע הסופר מקום למחזה שני בעל 164 טורים' אשר אינו מוכר ' לנו ממקור אחר ; שמו 'המון חוגג' והוא מיוסד על עניין ברכתו של יצחק ליעקב ועשו . העיבוד הדראמאטי נאמן בדרך כלל לסיפור המקראי ( בראשית בז ' ( ועל כן נסכם את תוכנו בקיצור . בהתחלת המחזה שומעים אנו דו שיח המתנהל בין יצחק לעשו - וכמונו שומעת אותו גם רבקה' המאזינה 'מאחורי הפרגוד . ' יצחק' העיוור ותשוש הכוח' חש שקיצו קרב והוא משתוקק משום כך ליהנות עוד פעם אחת בחייו הנאה שלמה . הוא מפציר בבנו בכורו שיכין לו ארוחה מעולה מן הציד שיצוד בשבילו' ובשכרה יזכה ממנו לברכה נפלאה שתעלהו 'מבור ומטיט רפש . ' ' כאן משלב מחבר המחזה עניין השאוב מן האגדה המדרשית : עשו מעמיד פני תם ושואל את אביו' כיצד מפרישים את המעשר מן המלח והתבן' אם כי ידוע לו שהם פטורים ממעשר' ואין כוונתו אלא להבליט את אדיקותו . לאחר מכן מופיעה קבוצת ...  אל הספר
מוסד ביאליק