יוסף פינסו דה לה ויגה

בךדורו הצעיר של משה זכות' יוסף ( בספרדית : פליס ) פינסו דד , לה ויגה' מחבר ' אסירי התקווה' שיי ך לסוג סופרים אחר לגמרי . ' אמנם גם משה זכות קיבל לא מעט מן השירה האירופית בת זמנו' אבל היה מעורה במסורתה של היהדות' בספרות הרבנית ובקבלה' והשתדל לקלוט את ההשפעות שקיבל מן החוץ' להתאימן לאופייה של הספרות העברית ולהגיע לידי מזיגה מושלמת . שונה ממנו היה פינסו דה לה ויגה . נקודת המוצא שלו היתה הספרות הספרדית . הוא כתב גם עברית' אבל השתמש בשפה זו לא בגלל צורך מעשי ' אלא מתוך חושו של בן אנוסים שחזר לשורשי אמונתו . הוא היה ממשפחת אנוסים שישבה באנדאלוסיה ; מקום מגוריו של אביו יצחק היה בעיירת אםפכו ( Espejo ) שעל יד קורדובה' ורוב החוקרים מניחים מן הסתם שיוסף נולד במקום הנ"ל סמוך ל ' 1650 אולם יש גם הסבורים' שהוא בא לאור העולם באמסטרדם . יצחק פינסו הצליח לצאת מספרד בלוויית משפחתו ולאחר שהגיע להולאנד מל עצמו ושב לאמונת אבותיו . יוסף גדל כבךחורין באמסטרדם' והואיל ואביו נמנה עם עשירי הקהילה הספרדית' זכה הנער לחינוך כללי ויהודי מתוקן . נראה שלמד את השפה העברית ב'תלמוד תורה' של הספרדים שבראשו עמדו אז הרבנ...  אל הספר
מוסד ביאליק