משה זכות

משה בן מרדכי זכות נולד באמסטרדם קרוב לשנת . 2 1625 משפחתו ידועה למדי מתולדות יהודי ספרד' בייחוד מפני שגם האסטרונום וההיסטוריון המפורסם אברהם זכות ( המכונה 'לוזיטאנום' — קרוב לשנת ( 1500 נמנה עמה . משה זכות היה מראשוני החניכים של תלמוד תורה יעץ חיים' מיסודו של מנשה בן ישראל . במוסד זה הניח את היסוד להשכלתו הרחבה בכל ענפי היהדות . עוד בבחרותו הצטיין בזיקתו המיוחדת לקבלה ; ומפני שלא מצא מורים מתאימים לחכמת הנסתר באמסטרדם' הלך לפולניה ולמד אצל ר' יצחק הלוי מפוזנא' תלמידו של יי שבתי שפטיל בן ר' ישעיה הורוויץ ( בעל השל"ה . ( בהיות זכות בן עשרים התגורר בווניציאה ויצק מים על ידי בנימין הלוי מצפת' שהיה תלמיד תלמידו של ר' חיים ויטאל . מאז ישב ישיבת קבע באיטליה והתפרנס מרבנות בוויניציאה ( משנת 1645 עד שנת ( 1673 ובמאנטובה ( משנת 1673 עד מותו בשנת . ( 1692 מחמת בקיאותו הנפלאה כקבלה יצאו לו מוניטין 1 תרומתם של היהודים האנוסים לתיאטרון הססרדי ( והפורטוגאלי ) ראויה בוודאי למחקר מפורט ומדוייק . עיין לעת עתה J . Amador de los Rios , Estudios lustoricos , poHticos yliterarios sobrelos Judiosde Espana , ...  אל הספר
מוסד ביאליק