ד. מקומה של הקומדיה בתולדות הספרות העברית

גם מי שאינו מסכים להשערה כפי שהוצעה זה עתה' שוב לא יוכל לחלוק על העובדה' שהקומדיה הנידונה נכתבה ללא ספק במחציתה השנייה של המאה הט"ז . וכאן מתעוררת השאלה מה מקומה בתולדות הספרות העברית ' אם יש לראותה כחוליה עיקרית בהתפתחותה של הדראמה העברית ואם היתה מקור לתוצאות חשובות . הואיל ועד היום הזה אין בנמצא אף רשימה ביבליוגראפית מלאה של המחזות העבריים הראשונים עד סוף המאה הי"ח 22 ( ועל אחת כמה וכמה מחקרים על מהותם ותולדו תיהם ' ( הרי אין לדברים שאני בא לומר כאן אלא תוקף על תנאי . אמנם הצלתי כמה וכמה דברים לתולדות הדראמה העברית והעליתים מנשייה' אבל איני אומר שתמה ונשלמה המלאכה . 22 ראה לפי שעה את מאמרי : Drama , hebraisches , Encycl . Judaica וברור שהרשימה ה ביבליוגראפית שהבאתי שם אינה באה בטענת השלימות . הערה מעץ זו שכתבתי בראשה ובה הדגשתי צד זה הושמטה שלא בידיעתי על-ידי המערכת . ואני מבקש להוסיף כאן שני מחזות , החסרים שם : ( א ) שמחה קאלימאני , קול שמחה ( שאינו זהה עם מחזה אחר , שכתב מחבר זה וקרא לו באותו שם , ( מתואר אצל ; M . Soave , Vessillo israelitko 1877 , p . 381-382 טופס אחד של ספרון...  אל הספר
מוסד ביאליק