ב. תוכן כתבי־היד. מקצת הערות לקומדיה

ארבעת כתבי היד מציגים את נוסח הקומדיה בשתי מהדורות' שהקדומה שבהן מצויה בכת"י א . ולא זמנו המוקדם של כת"י זה בלבד הוא ראיה לדעה זו' אלא לכל לראש העובדה' שכתה"י ב' ג' ד מקצרים מקצת מנוסח א אגב שיבוש משמעות' או מרחיבים באופן שקשרו בגופה של העלילה רופף מאוד . ההפרשים בין שתי המהדורות ניכרים למדי ויש בהם כדי להצדיק דיון בכל אחת לעצמה . ' שם הקומדיה ניתן בכה"י א כלבד והוא כאן 'צחות בדיחותא דקדושין ; ' אפשר שהיה כתוב גם בדף החסר בתחילת ג' שהרי בתוך 'פרולוגו' שלו ( דף 1 ב ) נזכר 'מילי דבדי חותא . ' ר' משולם סולם אומר בפירוש בחרוז הראשון של שיר המלצתו ( א' דף א 23 י < . ילכו שמעו בדיחותא דקדושין מהללה . ' השם 'אמון ודבורה' שבכת"י ב טעות היא 10 בשנת 1966 מצא א . הולץ כתב יד נוסף של 'צחות בדיחותא דקידושץ , ' והוא בנוסח הידוע לנו מכה"י של אדלר וקויפמן ( לעיל : ב , ג , ד . ( ראה א . הולץ , כתב יד חמישי של המחזה העברי הראשון , תרביץ לו ( תשכז , ( 1966- עמי . 204-202 מכל מקום' שכן נושאי השמות הללו אינם בשום פנים דמויותיה הראשיות של הקומדיה . המחזה נפתח בפרולוג חגיגי : נפש המסמלת את החכמה מופיעה לבו...  אל הספר
מוסד ביאליק