א. כתבי־היד

. 1 א — כ"י הלכרשטאם ' 478 הוא הקדום מכל ארבעת כתכי היד' ונוסחו גם המתוקן כיותר . הוא מחזיק 42 דפי נייר בתבנית 20 . 3 x 14 ס"מ' בכל עמוד מעמודיו 27 שורות בממוצע' בכתב קורםיב איטלקי נאה ; שיבושי כתיבה מספרם מועט . בדף 1 הכותרת היא : 'צחות בדיחותא דקדושיך ; אחר כך בא פתח דכר' שפסוקיו בפרוזה חרוזה ושוב כותרת שנית : 'וזאת ליהודה ויאמר' וסונט במשקל 'השלם' ( השווה אל ' ' endecasillabo האיטלקי ' ( ואחר כך כותרת שלישית : 'מכמה"ר משולם סולם יצ"ו' ושוב פרוזה חרוזה' וכן שיר המלצה ( 1 b » כשמונה בתים בחרוז מבריח ' ( במשקל "המרנין . ( " בדף 1 ב למטה מצויה רשימת הנפשות ' ) כת המדברים במילי דבדיחותא . ( ' בדף 2 א נפתח הפרולוג ( הקדמה ) לקומדיה בכותרת 'כדי ן מתלין מתליא בירושלם . ' הקומדיה עצמה מגעת עד דף nnprwmi ' 36 b חסר דף , 24 ותחתיו הונח דף חלק . סימן היבר בכת"י א' שבו הוא נבדל משאר כתכי יד הרי זה חסרונן של ההוראות לביום ( כגון 'אמון קורא הכתב בבכי ובדאגה' ' מערכה א' מעמד א בכת"י ד ' ( וכן השימוש במונחים טכניים עבריים בלבד ( ראה למטה ;( וכן רשומים ב א תמיד שמותיהם של הנפשות הפועלות לפני כותרות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק