פתיחה

במאמר 'לתולדות הדראמה היהודית / שהקדים אברהם ברלינר למהדורת 'יסוד עולם' של משה זכות ' ( 1874 ) הוזכר לראשונה מחזה עברי ' שנעלם שם מחברו' ושמו המשוער 'אמון ודבורה . ' הידיעות המועטות על מחזה זה שאב ברלינר מתוך מכתב שכתב לו רבה הראשי של מאנטובה מרדכי מורטארה ; 2 בידו היו אותה שעה שני כתבי יר של החיבור הלא בודע . לאחר מכן עברו כתבי יד אלה לאוסף של דויד קויפמן' ולאחר פטירתו של הלה - לספרייה של האקדמיה ההונגרית שבבודאפסט . מאיר וייס רשם אותם בקאטאלוג של כתבי יד קויפמן ( 1905 ) במספרים . 551 ' 550 באביב 1926 ניתן לי להסתכל ולעיין בשני כתה"י הנ"ל הודות לאדיבותה של הנהלת הספרייה ההונגרית . העתקתם סיפקה לי אמנם נוסח מועיל' אבל בשום פנים לא נקי משיבושים' עד שלפי הנראה היה הכרח להשוותו לכתב יד שלישי של אותו חיבור עצמו . כסבור הייתי ( ובאמת הוכח לאחר מכן' שהיה הדין עמי ' ( שכזהו כתב יד 1373 שבאוסף אלחנן נ . אדלר ( עתה בבית המדרש לרבנים של אמריקה ' ( שכן רשום הוא בקאטאלוג ' 1921 ) עמ' ( 61 בשם 'אמון ודבורה מאת סולומון גרציאנו . ' פרופסור אלכסנדר מארכס' הספרן של בית המדרש הנ"ל' סייע לי בעבודתי ברוב...  אל הספר
מוסד ביאליק