ח. שירים וקאנטאטות לחנוכת בתי־כנסת ולהכנסת ספרי־תורה

לחנוכתם של בתי כנסת ובתי מדרש נתחברו באיטליה יצירות פיוטיות מיוחדות שהושמעו ברוב פאר והדר על ידי זמרים ומקהלות' ולעתים קרובות גם בליוויים של כלי זמר . למן המאה השבע עשרה יש לנו הרבה שירים שנועדו לחגיגות כאלה' אך אין לנו הוכהה שכולם הושמעו בציבור' וכדי שלא לערבב את הוודאי עם המסופק והמשוער נצטמצם כאן רק בטקסטים ששימשו ללא ספק בסיס לחיבורים מוסיקאליים . י . א . ממודינא ( מת ב ( 1648 חיבר שיר 'לבקשת ק '' ק מודינה לזמר במוסיקה בהבאת ספר תורה לבית הכנסת . " ' משנת 1662 הגיע אלינו קובץ שירים בשם 'הד אורים' ליום טוב ואלואזוך ' 12 ועל פי ספר זה שנדפס כתבנית גדולה ובצורה נאה נערך טכס חנוכתו של בית המדרש האשכנזי כוויניציאה . בדף השער נאמר בפירוש 'שזמרו אותו בנעימה ובקדושה למנצח בנגינות' ' ובסיומו של הקונטרס נזכר עניין הזימרה ביתר הרחבה : 'עלינו לשבח לאדון הק ול ולתת גדולה למשוררים השרים בשירים בחכמת המוסיקה אשר בקהל עם ישירו עמם ובמקהלות . ' כל הטקסטים מסתיימים כאן בחרוזי הד' רובם בעברית' יש ג 0 קבוצה ( דף 10 א ) שבה ניתנות תשובות ההד באיטלקית ; ומותר לשער' כי תשובות אלה הושמעו מפיה של מקהלה מי...  אל הספר
מוסד ביאליק