ו. אזכרות לצלילי המוסיקה

בהקבלה לאותם השירים והמחזות שנועדו לחתונות נהגו אנשי איטליה להשמיע יצירות מיוחדות גם במות גבר מפורסם בעמיו . ברם' ביחס למאות הקינות העבריות שנתחברו באיטליה אין לנו ידיעה' אם הן הוקראו בציבור או שמא רק הופצו בהע תקות בין המעוניינים . על כן מוטב שנסתפק כאן בדוגמאות מאותן הקינות שאופיין הדראמאטי מוסיקאלי בולט בצורתן . שירים כאלה נערכו לעתים בצורה של שיחה בין שניים' ויש שמשתתפים בהן אפילו מדברים רבים . קשה להעלות על הדעת שבטכס ציבורי קרא איש אחד התפקידים שונים' ומסתבר יותר שהם חולקו בין כמה קוראים' בייחוד כשיש בידינו עדות כמעט ודאית על ביצועה המוסיקאלי של קינה מסוף המאה השבע עשרה ועדויות מפורשות יותר על כך מן המאה התשע עשרה ; מותר להניח' כי האזכרות המאוחרות 108 האלה היו שרידים של מסורת עתיקת ימים' והיא היתה בתוקפה במשך המאות השבע עשרה והשמונה עשרה . אותה קינה שכנראה הושמעה בקולות זימרה נועדה למקובל ולמשורר המפורסם משה זכות ( שנפטר במאנטובה ב . ( 1697 מחברה היה הרב יוסף פיאמיטה' מנהיגה הרוחני של חברת 'שומרים לבוקר' בעיר אנקונה ( הוא מת בה ב . 1 «>( 1721 לבני החבורה הזאת הוציא ספר תפילות ...  אל הספר
מוסד ביאליק