ה. קאנטאטות ומחזות לחתונות

עדיין לא נעשה ניסיון לרשום את אלפי השירים לעת מצוא של יהודי איטליה' שנכתבו בין המאות השש עשרה והתשע עשרה . אך כבר כיום ניתן לומר שחלק ניכר מאותם השירים נועד לחתונות . 89 יש ביניהם יצירות מכמה מינים : החל בסונטים לדעתי יש לשקול גם כן אם אין השם 'יואב' טומן את ראשי התיבות של השם הראשון יחד עם שם המשפחה , כגון יוא"ל = יוסף אלמנצי , וכדומה . 87 אגב , אותו יואב חיבר גם שירים אחרים שהושמעו בציבור כגון 'פסוקי דזמרה' על גמר קריאתם של הספרים עץ יעקב וחנוך בישיבת סומך נופלים בפיסארו ( רות ורבץ , שם , -281 , 283 משנת ( 1792 או שיר חנוכת תלמוד תורה וחידוש בית מדרש באותה עיר ( שם . ( 280-277 88 ב . רות , במצודה ה ו . 269-268 , ( 1948 ) המחבר הנכבד המציא לי בטובו את הנוסח האיטלקי של הקטעים הנ"ל והוא : VII . al .. . Maestro della prima stanza siagli assegnato un ' au- mento ... perche .. conponga de'Dialoghi e Sermoni ... e faccia rappresentarli ai medesimi sui Discepoli in Ngazara nei sacri giorni di Matan Tora . XI . Ne' giorni di Matan Tora . . . dovra il primo Maestro e tre , o quattro piu colti ...  אל הספר
מוסד ביאליק