ד. הצגות תלמידים של בתי-מדרש

הידיעה המפורטת הראשונה על הצגה שנערכה בין כותלי בית מדרש הגיעה אלינו מקהילת רומא . ב 1758 הושמעה שם בתלמוד תורה המקומי יצירה מוזרה במקצת' שלפי אופייה וצורתה התאימה יותר לקהל לומדי גמרא מאשר לחובבי תיאטרון חילוני . מרגישים זאת מיד כשקוראים את שמה הארוך 'ויכוח הלציי לחדודי שכלא 73 את הטקסט המלא של קאנטאטה זו פרסמתי במאסף תצליל , חוברת ד , 13-10 , חיפה - . 1964 רוצה אני להזכיר כאן עוד שני שירים גדולים שנועדו לחברות העורכות תיקוני לילה : האחד לישעיה רומאנין ( מפיסארו , מת ( 1765 ונדפס בספרו יספר מוסר מלכים' ויניציאה , 1764 דפים 75 79-ב ב . שם רשום עליו 'השיר יהיה לכם בליל התקדש חג שביעי של פסח אחר הלימוד וכל דברו כקול המון חוגג . ' ועיין עליו בספרו של ח . כהן ( לעיל , הערה ( 72 עמ' . 50 השני לישראל-בנימץ באסאן ( מת בריג'ו ב , ( 1780 יצא לחוד בשם 'שירה וזמרה לשורר ולזמר מידי שנה בשנה בחברת תיקון חצות לילה בליל אשר הוסדה , החברה הנ"ל שהיתה ראשיתה בליל יום ששי לחדש כסליו התקל"ד ( 1774 = ) ליצירה' ויניציאה , 8 דפים . בשקלא וטריא על טענות העמוניים בימי יפתח הגלעדי . ' היה זה פרי רוחו של אברהם...  אל הספר
מוסד ביאליק